Sök i biblioteket!  

Att göra en hemsida


Av/Med Rasmusson Bengt
Genre IT
Längd 178 sid.
Utgiven 2004
Beskrivning Hur bygger man en hemsida? Vilka verktyg behövs? Hur gör man sin hemsida känd?

Detta är bara några av alla de frågor som på ett pedagogiskt sätt tas upp i denna bok. Den börjar med grunderna, hur webben fungerar och hur man med hjälp av webbens egna kodspråk HTML och XHTML bygger användarvänliga och lättillgängliga webbsidor med länkar, bilder och tabeller.

Sedan går den stegvis över till mer avancerade tekniker, såsom exempelvis formatmallar, multimediaeffekter, programmering med CGI och JavaScript, Dynamisk HTML och databasgenererade webbsidor. I en presentation av kodningsspråket XML ges även inblick i vad framtiden har att erbjuda. Att göra en hemsida hjälper både nybörjaren och den användare som kommit en bit på väg, att snabbt bygga och publicera sin egen hemsida.

I denna nyutgåva finns det en hel del nytt material. Här finns tydligare riktlinjer när det gäller design, användarvänlighet och tillgänglighet. I samband med en starkare betoning på att följa standarder, ges XHTML och CSS (formatmallar) en mer framträdande roll. I övrigt har flertalet gamla sidor både uppdaterats och omarbetats.
 

« Tillbaka