Sök i biblioteket!  

Barn i sorg


Av/Med Dyregrov Atle
Genre Lärare
Längd 105 sid.
Utgiven 1989
Beskrivning Syftet med denna bok är att ge vuxna en bättre förståelse av barns sorgereaktioner i olika utvecklingstadier. Boken tar upp barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, syskon, vänner, far- och morföräldrar. Man får många praktiska råd och principer för hur man på ett bra sätt tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Ska barnen få se den döde? Ska de få vara med på begravningen? Hur ska man göra för att barnen ska få utlopp för tankar och känslor? Hur gör man i klassen eller på daghemmet? Boken är lämplig för föräldrar, släktingar, lärare och andra vuxna som möter barn i sorg.
 

« Tillbaka